alibrering av ADAS utstyr kan være nødvendig. Det er i så fall et krav fra bilprodusenten selv.

Disse kravene må vi imøtekomme.


Har du som leverandør en annen instruks enn den vi viser til, så må dette dokumenteres.


Da må monteringsinstruksen vedlegges, ellers må det signeres en egenerklæring der leverandøren tar ansvar for at riktig prosess er utført.

Det er i alle tilfeller leverandøren som er juridisk ansvarlig for at sikkerhetssystemet er behandlet etter produsentens krav.


ADAS er betegnelsen på alt av avansert SIKKERHETSUTSTYR som påvirker eller hjelper føreren av bilen.

"Advanced Driver Assistance System"

Grunnen til at ADAS skal kalibreres er av hensyn til sikkerhet.


Viktig! :

Vi vil alltid kreve kalibreringsrapport. Det kan være en utskrift av rapporten eller et skjermbilde av kalibreringsenheten når kalibreringen er utført.

Godkjente rapporter er kun de som viser at arbeid har blitt foretatt på kjøretøyets software, og at denne software bekrefter at godkjent kalibrering er utført.


Alternativ til kalibreringsrapport er en signert egenerklæring.


Sletting av feilkoder er ikke det samme som kalibrering, og er ikke grunnlag for godkjent kalibrering eller tilsvarende fakturering.


Verksteder som ikke tar hensyn til riktig korrekt utførelse av kalibrering vil bli sperret fra å utføre jobber med ADAS utstyr da disse jobbene må til ansvarlige leverandører.