Glass, rutenummer, kalibrering

Originalruter - Informasjon til verksted og kunde
I den norske bilparken finnes det sikkerhetsutstyr i nesten alle frontruter. På grunn av sensitiviteten i slikt utstyr, må det monteres tilsvarende origin...
Mon, 29 Apr, 2019 at 9:54 AM
Kalibrering - ADAS
alibrering av ADAS utstyr kan være nødvendig. Det er i så fall et krav fra bilprodusenten selv. Disse kravene må vi imøtekomme. Har du som leverandør ...
Mon, 29 Apr, 2019 at 9:54 AM
Kalibreringsrapport / Egenerklæring
Kalibreringsrapport må leveres etter utførte kalibrering på ADAS-systemer. Dersom det ikke kan leveres kalibreringsrapport, må det fylles ut et egenerklær...
Mon, 29 Apr, 2019 at 9:57 AM