Alle skader som kan repareres, skal repareres! "Repair First Strategy"


Disse kan repareres:


- Skaden har sprekker under 10 cm

- Skaden sitter mer enn 6 cm fra kanten av ruten

- Treffpunktet/såret i glasset er ikke større enn 3 cm i diameter


Om ikke alle de tre punktene over er oppfylt så kan ruten skiftes.


Om punktene over er oppfylt, så SKAL verkstedet utføre reparasjonsforsøk. 

Dersom resultatet ikke blir bra, skiftes ruten.

Reparasjoner i siktsonen kan også repareres, men resultatet etter reparasjon må evalueres. Dersom det ikke er helt bra, kan ruten skiftes.


Bilder skal legges ved på alle jobber, og må vise tydelig treffpunktet i glasset.