Har dere ikke mottatt betaling? 


- Gå inn på oppdraget i IRIS

- Hvis oppdraget ligger i status ¨Godkjent faktura¨, er oppdraget ferdigbehandlet hos oss og det er sendt til utbetaling. 


Husk at forfallsdatoen ikke løper før oppdraget er endelig godkjent.


Har dere et oppdrag som "har godkjent fakturagrunnlag" eller "godkjent faktura", og det har gått over forfallsdato, så send oss gjerne en betalingsoppfordring på epost, eller i supportkanalen.

Legg da ved Oppdragsnummer i IRIS så vil vi behandle forespørselen innen 24 timer

Har oppdraget en annen status så ligger det en kommentar på hva som må gjøres før godkjenning.


- Ligger ikke oppdraget i IRIS må dere opprette dette. Faktura blir oppgjort hos forsikringsselskapet før den er godkjent i IRIS.