Kalibreringsrapport må leveres etter utførte kalibrering på ADAS-systemer.

Dersom det ikke kan leveres kalibreringsrapport, må det fylles ut et egenerklæringsskjema.

Dette bekrefter at leverandøren har godkjent kunnskap til å garantere for sikkerheten i bilen etter reparasjonen, selv om kalibreringsrapport ikke er levert.Egenerklæring for førerassistentsystemer og/eller sikkerhetssystemer benyttes når utbedringer og utskiftinger krever etterfølgende kalibrering av komponenter som inngår i førerassistenssystemer eller sikkerhetssystemer.


Eller når:


- Det ikke er mulighet til å levere kalibreringsrapport.

- Kjøretøyet er selvkalibrerende

- I alle andre tilfeller der leverandøren må bekrefte at ADAS teknologien fungerer etter reparasjon.


Her ligger egenerklæringsskjemaet utstedt av Statens Vegvesen og Finans Norge: