Vi tilbyr raskere utbetaling enn verkstedets tradisjonelle forfall:


Når faktura er lastet opp i IRIS vil den bli sendt direkte til betaling dersom oppdraget er godkjent.


Betalinger gjennomføres ukentlig, og vil gå direkte til betaling, slik at vi ikke nødvendigvis venter på forfallsdato. 


Merk at alle oppdrag i IRIS må ha originalfakturaen lastet opp for å behandles. 


Nå når det nærmer seg årsavslutning vil det være viktig for både leverandør og forsikringsselskap å gjøre opp utestående. Registrer oppdrag og last opp fakturaer i IRIS for rask behandling.