Andre rutiner

Forsikringsselskaper i IRIS
Følgende selskaper benytter Belron Solutions til skadebehandling i dag. Disse skal da legges inn i IRIS - skadesystemet: Codan Forsikring  DNB For...
Mon, 18 Nov, 2019 at 10:35 PM
Prøveskilter
Dersom en bil har påmontert prøveskilter når en skade skal repareres: 1 - Finn ut om forsikringen skal belastes kjøretøyet (reg.nr) eller prøveskiltet....
Mon, 29 Apr, 2019 at 9:51 AM
MVA regler
MVA regler
Mon, 29 Apr, 2019 at 9:52 AM