Andre rutiner

Forsikringsselskaper i IRIS
Følgende selskaper benytter Belron Solutions til skadebehandling i dag. Disse skal da legges inn i IRIS - skadesystemet: Codan Forsikring  Ly Fors...
Mon, 23 Mai, 2022 at 8:40 AM
Prøveskilter
Dersom en bil har påmontert prøveskilter når en skade skal repareres: 1 - Finn ut om forsikringen skal belastes kjøretøyet (reg.nr) eller prøveskiltet....
Mon, 29 Apr, 2019 at 9:51 AM
MVA regler
MVA regler
Mon, 29 Apr, 2019 at 9:52 AM