Idag blir det sluppet en oppdatering til IRIS som gjør det raskere å og enklere å opprette en sak i IRIS:

For å opprette en sak i IRIS er det nå obligatorisk å fylle inn Skadedato, Jobbtype og Forsikringsselskap.
Dette gjør at vi i de fleste tilfeller kan hente informasjon om kjøretøy, eier, forsikringstaker og dekning automatisk.  


God Sommer ☀️


Hilsen alle oss i Belron Solutions