Dersom en bil har påmontert prøveskilter når en skade skal repareres:


1 - Finn ut om forsikringen skal belastes kjøretøyet (reg.nr) eller prøveskiltet. Det avgjøres av kunde/eier/fører


2 - Sjekk dekning på ENTEN kjøretøy eller prøveskilt avhengig av svaret på spørsmål 1.


3 - Registrer forsikringstakers navn ELLER prøveskiltets eier avhengig av svaret på spørsmål 1.


4 - Send inn som vanlig, skademelding må være signert av riktig part avhengig av svaret på spørsmål 1.