Følgende selskaper benytter Belron Solutions til skadebehandling i dag.

Disse skal da legges inn i IRIS - skadesystemet:


Codan Forsikring 


Ly Forsikring


Storebrand Forsikring


Jernbanepersonalets Forsikring 


Landkreditt Forsikring