Følgende selskaper benytter Belron Solutions til skadebehandling i dag.

Disse skal da legges inn i IRIS - skadesystemet:


Codan Forsikring 


DNB Forsikring- Nylig blitt til Fremtind Forsikring (fra 1/1-19)


Nemi Forsikring - (Nå Insr)


Storebrand Forsikring


Jernbanepersonalets Forsikring 


Landkreditt Forsikring