For å få svar på status og betaling:

- Sjekk om oppdraget finnes i IRIS

- Sjekk at faktura er lastet opp (vises med et ikon ved siden av Forsikringsselskapet)

- Send oppdraget til "godkjenn fakturagrunnlag"


Finnes ikke oppdraget, så må det opprettes, og faktura lastes opp.

Når et oppdrag er i IRIS så må det få status "Godkjent Faktura" før det blir sendt til betaling.

Husk at forfallsdatoen ikke løper før oppdraget er endelig godkjent.


Har oppdraget en annen status så ligger det en kommentar på hva som må gjøres før godkjenning.

Har dere et oppdrag som "har godkjent fakturagrunnlag" eller "godkjent faktura", og det har gått over forfallsdato, så send oss gjerne en betalingsoppfordring på epost, eller i supportkanalen.

Legg da ved Oppdragsnummer i IRIS så vil vi behandle forespørselen innen 24 timer


Vi minner om at gjentatte purringer, betalingsanmerkninger, og inkassovarsler som ikke er i tråd med god inkassoskikk vil meldes til Finansklagenemda.