Alle selskaper som jobber med oss, får behandlet sine glassfakturaer også via oss.


- Lastes direkte opp i IRIS for raskeste behandling:2 - Fakturaer kan også mottas via epost: faktura@belronsolutions.no (kan forårsake behandlingsgebyr)


3 - Fakturaer mottas ikke lenger per brevpost (avsender vil bli belastet for behandlingsgebyr)


4 - Fakturaer må være sendt i pdf eller annet godkjent e-dokument. (Bilder vil forårsake behandlingsgebyr)