Fra: Cathrine Thauland Furseth
Emne: Informasjon om fusjon til avtaleleverandører


Hei

Jeg ber om at informasjonen under videresendes relevante personer og/eller enheter i deres selskap.

Endring av fakturainformasjon i forbindelse med fusjonen av SpareBank 1 og DNB sine skadeforsikringsselskap

Fusjon av skadeforsikringsselskap

01.01.2019 ble skadeforsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB fusjonert til ett selskap. Navnet på selskapet er Fremtind Forsikring AS. Sammenslåingen gjelder kun skadeforsikringsselskapene og er godkjent av Konkurranse- og finanstilsynet.


Hva betyr dette for deg som leverandør? 

Fremtind Forsikring AS vil selge forsikringer under merkenavnene DNB forsikring, SpareBank1 forsikring og LO Favør. Hvis kunden opplyser at han har sine forsikringer i Fremtind Forsikring AS må dere avklare hvilke av disse merkenavnene kunden er tilknyttet, og oppgjør vil foregå på samme måte som tidligere.


Når dere sender faktura i forbindelse med en skadesak må den sendes iht. informasjonen under: 

  • Inngående faktura i forbindelse med skadesak knyttet til merkenavn 

SpareBank 1 forsikring og LO favør

  • Selskapsnavn: Fremtind Forsikring AS
  • Organisasjonsnummer: 915 651 232 (som i dag)
  • Fakturaadresse:

Postboks 778 Sentrum
0106 OSLO


Inngående faktura i forbindelse med skadesak knyttet til merkenavn 

DNB forsikring

  • Selskapsnavn: Fremtind Forsikring AS
  • Organisasjonsnummer: 915 651 232
  • Fakturaadresse:

v/Avdeling 2

Postboks 778 Sentrum
0106 OSLO

Fakturaer som ikke er stilet korrekt vil bli returnert. Betalingsfristen løper først fra det tidspunkt vi har mottatt korrekt faktura.

 

Vennlig hilsen

Cathrine Furseth
Avdelingsleder

Forsikringsoppgjør Kategoriutvikling og Strategisk Innkjøp

SpareBank 1 Forsikring

Mobil: +47 45223593
E-post: cathrine.furseth@sparebank1.no
www.sparebank1.no